Ambities en speerpunten

Ambitie 1

Het ontwikkelen, versterken en vastleggen van een doorlopende leerlijn tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.
Basisschoolleerlingen en hun ouders maken al vanaf het basisonderwijs kennis met alle mogelijkheden binnen de wereld van de techniek.

Speerpunten
We organiseren een innovatieweek waar leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool op een speelse manier kennis maken met de techniek, technische beroepen en lokale bedrijven. Technische bedrijven presenteren zichzelf op school en geven informatie over technische innovaties en carrièreperspectieven. Voor ouders, leerlingen en docenten van het basisonderwijs organiseren we een informatiemarkt ‘Carrière in de techniek’ en basisschoolleerlingen nemen deel aan het project Tech4Fun waar ze leuke en uitdagende technieklessen volgen.


Ambitie 2

Het ontwikkelen, versterken en vastleggen van een doorlopende leerlijn tussen het voortgezet onderwijs en het mbo.
We zorgen voor aantrekkelijk en kwalitatief goed techniekonderwijs en bieden uitdagende opdrachten en stages aan. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs en hun ouders maken kennis met de verschillende vakgebieden op het mbo en hebben kennis van de mogelijkheden binnen de opleidingen en het beroepsleven.

Speerpunten
Jaarlijks organiseren we voor de leerlingen uit klas 2 van het vmbo een techniekweek op het mbo. Voor loopbaanoriëntatie organiseren we lessen voor leerlingen uit de 3e en 4e klassen op het mbo. Scholen en bedrijven bieden leerlingen de kans om gebruik te maken van de nieuwste technische apparatuur, machines en technologieën zoals aardbeving bestendig bouwen, robotica & domotica en energietransitie.


Ambitie 3

Het ontwikkelen, uitvoeren en vastleggen van een duurzaam professionaliseringsbeleid.
Om voldoende en gekwalificeerd technisch personeel en aantrekkelijk techniekonderwijs te realiseren zetten we in op (bij)scholing van alle medewerkers uit het techniekonderwijs binnen de vmbo- en praktijkscholen in de regio.

Speerpunten
We bieden scholing aan voor docenten en technisch personeel uit het bedrijfsleven gericht op nieuwe modules zoals aardebeving bestendig bouwen, robotica & domotica en energietransitie. We organiseren docentstages bij het bedrijfsleven en excursies naar technische bedrijven. 


Ambitie 4

Het ontwikkelen, versterken en vastleggen van een duurzame samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven.
We geven een krachtige en blijvende impuls aan het techniekonderwijs, technische beroepen en het bedrijfsleven in de regio. Leerlingen komen meer en eerder in aanraking met techniek en maken kennis met de mogelijkheden en loopbaanperspectieven in het regionale bedrijfsleven.

Speerpunten
Voor leerlingen organiseren we bedrijfsbezoeken en volgen ze gastlessen. Speeddate tussen leerlingen en technische bedrijven gebruiken leerlingen om zichzelf te presenteren. Voor techniekdocenten organiseren we keuzestages bij een technisch bedrijf. Voor het onderwijs en het bedrijfsleven houden we elk jaar een netwerkbijeenkomst  waarbij trends, ontwikkelingen en innovatie in de techniek centraal staan. Binnen de school bieden we innoverende technieken aan zoals drones, lasrobot, 3D-printer, robotarm, elektrische auto. Voor leerlingen en ouders organiseren we jaarlijks een Open Huis met als thema ‘Techniek’.