Over PIT

Passie in Techniek (PIT) is voor Sterk Techniekonderwijs een samenwerking tussen het dr. Aletta Jacobs College Hoogezand, Winkler Prins Veendam, het mbo, het primair onderwijs en het (regionale) bedrijfsleven in de regio Veendam – Midden-Groningen.

Passie in Techniek wil:

  • meer technisch talent opleiden
  • een duurzame samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven
  • het imago van de techniek verbeteren

PIT heeft vier ambities geformuleerd. De ambities vormen een rode draad in de activiteiten die we organiseren om leerlingen, docenten, ouders en samenwerkingspartners op een inspirerende manier in aanraking te brengen met technische innovaties in het onderwijs en het bedrijfsleven.

Passie in Techniek heeft vier ambities

Ambitie 1: Doorlopende leerlijn tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs
Ambitie 2: Doorlopende leerlijn tussen het voortgezet onderwijs en mbo
Ambitie 3: Duurzaam professionaliseringsbeleid
Ambitie 4: Duurzame samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven