Samen Sterk

HOC en PIT samen sterk voor het certificeren van leerlingen!

In dit artikel aandacht voor een van de samenwerkingspartners van Passie in Techniek, namelijk HOC Opleiding & Training uit Tynaarlo.

In maart, april en juni namen leerlingen praktijkonderwijs en vmbo van Winkler Prins en leerlingen praktijkonderwijs van het Aletta Jacobs College deel aan een tweedaagse cursus veilig werken met de hef- en reachtruck. Ze reisden daarvoor af naar Tynaarlo. Het vervoer werd geregeld door medewerkers van PIT. Bij HOC legden ze zowel het theorie-examen als het praktijkexamen af.

HOC Opleiding & Training geeft in samenwerking met Winkler Prins ook al jaren de VCA-opleiding op school. Een VCA-diploma is een veiligheidsdiploma op het gebied van veilig en gezond werken. In het kader van Sterk Techniek Onderwijs is het nu onderdeel van het cursusaanbod van PIT. Het behalen van certificaten/diploma’s vergroot de kans voor leerlingen op de arbeidsmarkt.

Alidston Munting programmamanager PIT: “Er bestaat tussen Winkler Prins en bovengenoemd opleidingscentrum al een jarenlange fijne samenwerking, die geresulteerd heeft in succesvolle certificeringstrajecten. In gezamenlijkheid is de lesstof – qua uitleg en vraagstelling – voor zowel de heftruck- als de VCA-opleiding doorontwikkeld, zodat het aansluit bij de doelgroep praktijkonderwijs. Daarnaast heeft men een cursusleider in dienst die afkomstig is uit het (basis)onderwijs en enorm goed is in uitleg aan deze doelgroep.”

Directeur van HOC Hilda Bolhuis: “Een diploma op het gebied van veiligheid is inderdaad voor veel bedrijven een must. Ik realiseerde me jaren geleden dat het VCA-basisexamen, dat uit veertig vragen bestaat, best lastig is als taal niet je sterkste punt is of als het Nederlands je tweede taal is. We zijn in die periode op verzoek van Winkler Prins om de tafel gaan zitten. Met Alidston Munting en onze medewerker Lineke Heuvelman, zij is gepensioneerd remedial teacher, is er een speciaal traject ontwikkeld. Eigenlijk ontwikkelen we nog steeds.”

Alidston Munting: “Deze fijne samenwerking die we als PIT met HOC Opleiding & Training hebben op het gebied van het (door)ontwikkelen van de trajecten heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen. Qua slagingspercentage liggen we jaarlijks boven het landelijk gemiddelde. Met de 3 VCA-trajecten dit jaar weer tussen de 90 en zelfs 100%. Sinds kort is er ook ouder-kind-leren en mogen ook ouders aan het VCA-examen deelnemen. Een mooie ontwikkeling.” Lees hier het artikel over ouder-kind-leren.

Hilda Bolhuis: “Ik vind het belangrijk dat deze leerlingen, die na het praktijkonderwijs veelal uitstromen naar werk, zoveel mogelijk certificaten behalen. Daarmee onderstreep ik een van de doelstelling van PIT. Het vergroot hun kans op de arbeidsmarkt. Daarbij heb ik ook in mijn achterhoofd de gedachte dat er niet in ieder gezin voldoende financiële middelen aanwezig zijn om later bijvoorbeeld de VCA- en/of Heftruckopleiding te bekostigen. Het is daarom zo fijn dat dit via PIT aan de leerlingen wordt aangeboden. Voor ons was het dan ook bijna een vanzelfsprekendheid om samenwerkingspartner van PIT te worden.

Meer informatie en foto’s op onze facebookpagina