Productieve jaarafsluiting PIT

PIT sluit het schooljaar af met een bijzondere ‘les’

Deze keer geen leerlingen achter de machines in het PIE-lokaal (Produceren, Installeren en Energie) van het dr. Aletta Jacobs College, maar een groep zeer gemotiveerde volwassenen. Op donderdag 30 mei gingen in het technieklokaal van het Aletta de samenwerkingspartners van het project Passie in Techniek namelijk zelf aan de slag.

De jaarafsluiting begon met een presentatie van projectleiders Barbara Bakker, Jeroen Fledderus en Rick Dokter. Hierin passeerden alle mooie initiatieven van het afgelopen jaar om de doelstellingen voor sterk techniekonderwijs te halen de revue. Hierbij valt te denken aan het professionaliseren van personeel op school, aan leerlingen die speeddaten met professionals, leerlingen die op bedrijfsbezoek gaan, het maken van leskisten voor het basisonderwijs en het organiseren van techniekactiviteiten voor groepen 6, 7 en 8.

Na de presentatie mochten de genodigden onder leiding van PIE-docenten zelf ervaren hoe techniekleerlingen op school werken met verschillende machines en technieken. Aan het eind van de middag was er ruimte om te netwerken tijdens een barbecue.

Het samenwerken met het bedrijfsleven is van grote toegevoegde waarde voor Passie in Techniek. Het bedrijfsleven staat immers aan de basis van de snelle ontwikkelingen in de techniek. De projectleiding van PIT hoopt die samenwerking in de toekomst voort te kunnen zetten en heeft om die reden aan de netwerkpartners gevraagd mee te denken over de toekomst van het project. Samen met de bedrijven wordt gekeken naar de richtlijnen voor de periode 2025-2029.

Lees het ook op de site van De Koerier