PIT levert de eerste dronepiloten af

Op school vlieglessen krijgen met een drone. Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar het vond nu toch echt plaats op Winkler Prins Veendam en het Aletta Jacobs College Hoogezand. Afgelopen weekend was de landelijke primeur. Zaterdag 26 en zondag 27 juni volgden leerlingen praktijkonderwijs van beide vo-scholen voor het eerst een drone opleiding. Gisteren deden ze examen.

Ontwikkeling

De scholen werken al geruime tijd samen en maken zich middels Passie in Techniek (PIT) sterk voor techniekonderwijs, dit doen ze in samenwerking met regionale en landelijke bedrijven. Zoals met UAV+, het bedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van de keuzevakken Dronetechniek 1 & 2 voor het vmbo-onderwijs. Met als doel vmbo-leerlingen een extra kans te geven op de toekomstige arbeidsmarkt.

Met deze pilot wordt de focus echter gelegd op een andere doelgroep, namelijk de leerlingen van het praktijkonderwijs. Dit sluit aan bij doelstelling van Passie in Techniek om de mogelijkheden van techniek zo breed mogelijk uit te dragen.

Het traject is opgezet door Francois Coppens van het bedrijf UAV+ en Alidston Munting de programmamanager van PIT. Zij dragen het praktijkonderwijs een warm hart toe en hebben het initiatief genomen om het lesmateriaal aan te passen en (door) te ontwikkelen voor pro-leerlingen. Deze pilot is uniek in onderwijsland.

Boven niveau

Francois Coppens: “Wij kregen regelmatig in het land te horen dat leerlingen van het praktijkonderwijs het keuzevak Dronetechniek 1 niet zouden kunnen volgen, omdat dit boven hun niveau zou zijn. Deze mening deel ik – als ontwikkelaar van het lesmateriaal – absoluut niet. Ik ben er zelfs van overtuigd dat elke gemotiveerde leerling dit keuzevak kan volgen. Je zult als docent/instructeur de dingen op een iets andere manier moeten brengen, zodat het voor de pro-leerling begrijpelijk is. En dat ga ik samen met Alidston deze drie dagen dan ook doen. Overigens zijn vier docenten van beide scholen inmiddels ook opgeleid en gaan de leerlingen komend schooljaar onderwijzen.”

Alidston Munting: “Leerlingen leren met een drone vliegen, welke spelregels daarbij horen (de wet- en regelgeving) en hoe ze een vluchtplan moeten maken (mede op basis van weerberichten). Daarnaast is een tweede keuzevak ontwikkeld dat zich richt op de verwerking van de verzamelde data.”

Francois Coppens: “We hebben in het lesprogramma afgelopen weekend uiteraard ook een aantal keren praktijklessen dronevliegen ingebouwd. Dit als vast onderdeel van de examentraining, maar uiteraard is het ook een leuke afwisseling tussen de lessen theorie.”

Trendsetter

Gisterochtend deden de pro-leerlingen – nadat ze de benodigde vlieguren hadden gemaakt – eerst examen voor brevet A1 + A3 en daarna voor brevet A2. Er werd geëxamineerd door EuroUSC, een onafhankelijk instituut. De leerlingen die geslaagd zijn, kunnen bij de Rijksdienst voor Wegverkeer het vliegbrevet aanvragen, dat geldig is voor heel Europa.

De geslaagde dronepiloten ontvingen gistermiddag uit handen van Yorrick van Bree – die namens de landelijke organisatie Sterk Techniek Onderwijs (STO) aanwezig was – een certificaat.
De geslaagden zijn: Richard, Wesley, Justin, Nick, Sem, Dylan, Michandro en Ibrahim.

Alidston Munting: “Het is niet zo verwonderlijk dat STO een afgevaardigde stuurt; we zijn met deze pilot voor het praktijkonderwijs namelijk trendsetter in onderwijsland en hopen hiermee andere regio’s te inspireren. Het drone project is daarnaast ook een prachtig voorbeeld van een van de doelstellingen van PIT, namelijk leerlingen op alle niveaus kennis laten met moderne technieken in het onderwijs en het bedrijfsleven.”

De toepassing van drones in allerlei vakgebieden wordt steeds groter. Handig bijvoorbeeld als een bedrijf of woningbouwvereniging een dak moet inspecteren. De leerlingen van het praktijkonderwijs stromen voornamelijk uit naar het bedrijfsleven. Met het brevet dronepiloot in het portfolio maken ze dus goede sier.

Hoe basisschoolleerlingen te enthousiasmeren voor techniek?

Het is de bedoeling dat PIT het komende schooljaar de ontwikkelde leerroute drones met bijhorende lesprogramma`s gaat uitrollen over de betrokken scholen in de regio. De ontworpen soccer drone arena is hierbij een belangrijk middel. UAV+ gaat dit in de rest van Nederland doen. Het Aletta en Winkler Prins beschikken beiden over een soccer drone arena en kunnen daarmee een competitie voetballen met drones opzetten.

Drone